TÜİK, enflasyon sepetine ilişkin DİSK’in yaptığı başvuruyu reddetti

TÜİK’in internet sitesinde yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kurumumuzca yapılan işlemlerde herhangi bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiş ve DİSK’in şikayet başvurusu kesin olarak reddedilmiştir.” denildi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada;

“Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından bundan iki yıl önce CİMER
aracılığı ile Kurumumuzdan, daha önce yayımlanmakta olan TÜFE kapsamındaki madde sepeti ve
ortalama madde fiyatları listesinin 03/06/2022 tarihinde yayımlanmadığı belirtilerek, söz konusu madde
fiyat listesinin hesaplanması talep edilmiş, Kurumumuzca da ortalama madde fiyat listesinin
hesaplanmaması nedeniyle DİSK’in talebinin karşılanamayacağı bildirilmiştir. Bunun üzerine DİSK
tarafından Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edilerek, ortalama madde fiyat listesinin
açıklanmasına karar verilmesi istenilmiş, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından da DİSK’in
itiraz başvurusu reddedilmiştir.

Daha sonra DİSK tarafından, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun ret kararının iptali talebiyle
Ankara 6. İdare Mahkemesinde Adalet Bakanlığı aleyhine dava açılmış ve ilgili Mahkemece Bilgi
Edinme Değerlendirme Kurulu’nun ret kararının iptaline hükmedilmiştir. Bunun üzerine Bilgi Edinme
Değerlendirme Kurulu’nca itiraza konu taleplerin DİSK’in erişimine sunulması gerektiğine karar
verilmiş olup, Kurumumuzca da 2023 TÜFE Madde Sepeti DİSK’e gönderilmiş, ancak talep edilen
ortalama madde fiyatları Kurumumuzca hesaplanmaması nedeniyle mevcut olmadığından madde
düzeyinde ortalama fiyatlara ilişkin bilgi talebinin karşılanmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

DİSK tarafından 02/04/2024 tarihinde de yine aynı konuda Kurumumuza başvuruda bulunularak
madde sepeti ve ortalama madde fiyatları listelerinin Haziran 2022 tarihinden itibaren tüm ayları
kapsayacak şekilde kendilerine iletilmesi talep edilmiş, ancak aynı gerekçeyle ortalama madde fiyatları
listesine ilişkin bilgi talebinin karşılanamayacağı cevabı verilmiştir. Bunun üzerine DİSK tarafından
Kurumumuzca yukarıda belirtilen Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ve mahkeme kararı gereğince
işlem yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu
duyurulmuştur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da Kurumumuzca yapılan işlemlerde
herhangi bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiş ve DİSK’in şikayet başvurusu kesin olarak
reddedilmiştir.”

ifadelerine yer verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir