Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti

Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinden süreli menedilmesini kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ” 13.06.2024 tarih  32575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre; 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketlerin anılan Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri; 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkûr Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca karşılarında gösterilen süre ile durduruldu.

Bu Tebliğ yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Diğer taraftan; aynı Resmi Gazetede yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ise Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti’nin statüsü geri alındı.

Söz konusu tebliğ, yürürlüğe girdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir