TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu Oluşturuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜİK) Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği, 20.10.2021 tarih 31634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Veri Kalite Kontrol Kurulu,  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile Resmî İstatistik Programında yer alan resmî istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere oluşturuldu.

Yönetmeliğe göre, ​​​​​​​Kurul, TÜİK Başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, en az üç daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşacak. Kurul üyelerinin asli görevleri sona erdiğinde, Kurul üyeliği görevleri de kendiliğinden son bulacak. Kurulun üye sayısı 9’dan fazla olmayacak.

Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Başkanlık tarafından geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilecek. Çalışma grupları, kendilerine verilen görevle ilgili bir rapor hazırlayarak Kurula sunacak.

Kurul kararları, Başkanlık kanalıyla ilgili birime veya kuruma/kuruluşa yazılı bildirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir