Nohut İhracı da Kayda Bağlandı

16 Ekim 2021 tarih 31630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına  Dair Tebliğ (İhracat 2021/9) ile  İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 53-55 inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“53- Nohut (garbanzos) (GTP:0713.20)

54- Sülfürik asit; oleum (GTP: 2807.00)

55-Saf Amonyak (GTP: 2814.10)”

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kayda bağlı ihracat nedir

Kayda Bağlı İhracat listesi kapsamında yer alan malların ihracatında ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler. İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir