İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Listede Değişiklik Yapıldı-Gübre İhracı Kayda Bağlandı

12 Ekim 2021 tarih 31626 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına  Dair Tebliğ (İhracat 2021/8) ileİhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 49-51 inci sırasında bulunan;

“49- Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00)

50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11)

51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)”

Mallar, İhracı Kayda Bağlı Mallar listesinden çıkarıldı. 

Sözkonusu listeye, tarım sektöründe bitkisel üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesi için bazı kimyasal gübrelerin ihracatının yakın takibi ihtiyacı kapsamında “52- Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)” maddesi eklenerek gübreler İhracı Kayda Bağlı Mallar listesine alındı.

Kayda bağlı ihracat nedir

Kayda Bağlı İhracat listesi kapsamında yer alan malların ihracatında ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler. İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir