Elektrik Depolama Tesislerinin Kurulumu İçin Başvurular 21 Ekim’de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)  tarafından yapılan duyuruda, elektrik üretim santralleri, tüketim tesisleri veya bunlardan bağımsız olarak kurulacak elektrik depolama tesisleri için ilk başvuruların 21 Ekim itibarıyla alınmaya başlanacağını bildirdi.

EPDK tarafından yapılan Elektrik Üretim Tesislerine Bütünleşik Elektrik Depolama Ünitesi ile Müstakil Elektrik Depolama Tesisi Başvurularına İlişkin duyuruda;

“Bilindiği üzere; 27/03/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7013 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun (Kanun) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen Bakanlığın görüşü alınarak Kurulun belirleyeceği limitler ile usul ve esaslar çerçevesinde elektrik depolama ve talep tarafı katılımı kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetleri” hükmü kapsamında hazırlanan “Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği” ile elektrik üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri ile müstakil elektrik depolama tesislerinin önlisans/lisans işlemleri ile bunların tadil edilmesine ilişkin hususların düzenlendiği “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09 Mayıs 2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

       Bu kapsamda Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin Geçici 1 nci maddesi gereği Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından “Elektrik Depolama Tesislerinin Şebekeye Bağlanması ve Yan Hizmetlerde Kullanılmasına Dair Teknik Kriterler”  21/09/2021 tarihinde yayımlanmış ve böylece elektrik depolamaya ilişkin mevzuat alt yapısı tamamlanmıştır.

 “Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği”nin Başvuruların alınmaya başlanması” başlıklı Geçici 1 inci maddesi uyarınca elektrik depolama faaliyetleri kapsamında;

-Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi için önlisans başvuruları,

-Müstakil elektrik depolama ünitesi için tedarik lisansı başvuruları,

-Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ve müstakil elektrik depolama tesisinin eklenmesi için önlisans/lisans veya tedarik lisansı tadili başvuruları,

       06.07.2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar” ve bu Usul ve Esasların 05.10.2021 tarihli ve 31619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan eklerine uygun şekilde 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacaktır.”

Denilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir