Üretici fiyatları % 42,89 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %42,89 arttı. Bir önceki aya göre ise % 4 arttı. Yİ-ÜFE on iki ayın ortalamalarına göre %25. 38 artış gösterdi.

Gerek döviz kurundaki artışların etkisi gerek emtia fiyatlarının artmasından kaynaklı girdi maliyetleri de artış gösteriyor. Pandemiden beri tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar dünyada enflasyonist baskıyı da beraberinde getirdi. Enflasyonist etki döviz kurunda artış ile birleşince ithal bağımlı olan üretim malların fiyatlarını da yukarı yönlü etkilemektedir.

2020 Hazirandan beri üretici fiyat endeksindeki artış ivme kazanarak uzun yıllar sonra %42,89 seviyelerine çıkmıştır.  Maliyet enflasyonunun bu denli yükselmesinin sebeplerini ve çözümlerini incelemek için sektörel inceleme yapmak yararlı olacaktır.

Ara mallarının fiyatlarındaki %54,89’luk artış Üretici fiyatlarını yukarıya çekmektedir. Aramalarındaki fiyat artışları pandemi sürecinde girdi tedarikinde yaşanan aksaklıklar ve döviz kurundaki sert artışların etkili olduğu söylenebilir. Yine imalat sanayi mallarının fiyatlarının artışı pandemi sebebiyle aksayan üretimin maliyetler üzerinde olumsuz etki oluşmuştur.
Pandemi başında petrol fiyatlarının düşmesi Yİ-ÜFE’nin artmasını engelleyici unsur olurken sonrasında yaşanan enerji fiyatlarındaki artış da üretici maliyetlerini olumsuz etkilemiştir.

Gerek dünyada gerek ülkemizde enerji fiyatlarr enflasyonist baskının önemli etkilerinden birdir. OPEC ülkelerinin petrol arızın artırmaması petrol fiyatlarını ve dolayısıyla enerji fiyatlarının artmasına neden olmaktadır.  Ham petrol ve doğal gaz %181,45, kok ve rafine petrol ürünleri %123,80, ana metaller %100,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

KAYNAK : TÜİK ( https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yurt-Ici-Uretici-Fiyat-Endeksi-Haziran-2021-37312 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir